มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัดฯ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาทำ กิจกรรมเปิดทางน้ำ สร้างแนวกันลม และทุ่นเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการรักน้ำ ณ ชุมชนคลองรังสิต อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 11, 2018

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ คณะกรรมบริหารจัดการน้ำชุมชนคลองรังสิต และคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รวม 350 คน เข้าร่วมเป็นจิตอาสาทำ กิจกรรมเปิดทางน้ำ สร้างแนวกันลม และทุ่นเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการรักน้ำ ณ ชุมชนคลองรังสิต อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คะแนนเต็ม / 5. จำนวนผู้โหวต :

แบ่งบัน / Share