มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานค่ายรอบประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๐

ตุลาคม 12, 2017

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ ตุลาคมที่ผ่านมามูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานค่ายรอบประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยในปีนี้ มีเยาวชนผ่านการคัดเลือก ๒๓ แห่ง (ประมาณ ๒๐๐ คน) จาก ๖๘ แห่งทั่วทุกภาค มาเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน…ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเป็นแรงสำคัญที่ทำให้งานอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก) ที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้เยาวชนขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะที่เอื้อเฟื้อที่พักตลอดการอบรม และขอบคุณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และชุมชนบ้านดอนงามทุกคน….เทิดด้วยทำ เราทำได้.

คะแนนเต็ม / 5. จำนวนผู้โหวต :

แบ่งบัน / Share