เทคนิคการขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยไม่ใช้เมล็ด ของชุมชนภูถ้ำ-ภูกระแต จ.ขอนแก่น

มกราคม 4, 2019

นายคำมี ปุ้งโพธิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน
ชุมชนภูถ้ำ ภูกกระแต ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

ปราชญ์ผู้ค้นพบวิธีขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยไม่ใช้เมล็ด ทำให้ได้ผลผลิตเร็วขึ้น สามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 ต่อปี

คะแนนเต็ม / 5. จำนวนผู้โหวต :

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้

แบ่งบัน / Share