การพัฒนาร่องสวนปาล์มน้ำมันให้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำโดยใช้เรือดูดตะกอนเลน ของชุมชนคลองรังสิต จ.ปทุมธานี

มกราคม 28, 2019

การพัฒนาร่องสวนปาล์มน้ำมันให้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำโดยใช้เรือดูดตะกอนเลน

นายอักษร  น้อยสว่าง
นายก อบต. บึงชำอ้อ ชุมชนตำบลบึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

     พัฒนาร่องสวนปาล์มน้ำมันให้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำโดยใช้เรือดูดตะกอนเลน สามารถเพิ่มปริมาณน้ำสำรองในร่องสวนได้ 0.14 ล้านลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ 1,382 ไร่ และบริหารจัดการน้ำเข้า-ออก ร่องสวนกับคลองระบายน้ำ คลองซอย โดยใช้ประตูควบคุมระดับน้ำ

คะแนนเต็ม / 5. จำนวนผู้โหวต :

แบ่งบัน / Share