นวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง ตัวอย่าง ถนนน้ำเดิน

นวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง: ถนนน้ำเดิน

วิธีการ

  • ปรับระดับถนนและเพิ่มทางน้ำ 2 ข้างทาง เพื่อใช้ถนนเป็นทางระบายน้ำ นำน้ำหลากและน้ำฝน กักเก็บเข้าสู่สระน้ำแก้มลิงที่ปลายทาง

 

อดีต: น้ำหลากท่วมชุมชน ทำให้ถนนในเขตชุมชนชำรุด

ปัจจุบัน: น้ำหลากจากถนนน้ำเดิน ไปสู่สระแก้มลิง บ้านเรือน ถนน และพื้นที่เกษตร ไม่ได้รับความเสียหาย

คะแนนเต็ม / 5. จำนวนผู้โหวต :

แบ่งบัน / Share