นวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง ตัวอย่างคลองดักน้ำหลาก

นวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง: คลองดักน้ำหลาก

ใช้ ว และ ท สำรวจพื้นที่ ระดับความลาดชัน  กำหนดเส้นทางน้ำ จัดทำข้อมูลแหล่งน้ำ แผนที่น้ำ

วิธีการ

  1. สำรวจพื้นที่ระดับลาดชัน และเส้นทางน้ำหลาก
  2. ขุดคลองดักน้ำหลาก กักเก็บน้ำหลากและน้ำฝน เป็นน้ำต้นทุน
  3. เชื่อมโยงแหล่งน้ำ นำน้ำเก็บสำรองไว้ในสระน้ำแก้มลิงและสระน้ำประจำไร่นา

คะแนนเต็ม / 5. จำนวนผู้โหวต :

แบ่งบัน / Share