โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ตัวอย่างความสำเร็จ

มกราคม 25, 2019

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน – เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

คะแนนเต็ม / 5. จำนวนผู้โหวต :

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้

แบ่งบัน / Share