โครงการ เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2562

ตุลาคม 25, 2018

เพื่อถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ สู่  เยาวชน  และชุมชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย เทิดด้วยทำ เพื่อขยายผลการดำเนินงาน

คะแนนเต็ม / 5. จำนวนผู้โหวต :

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้

แบ่งบัน / Share