ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ เป็นประธานเปิดโครงการเทิด ด้วย ทำ ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ เป็นประธานเปิดโครงการเทิด ด้วย ทำ (ภาคกลาง) ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และบริเวณแก้มลิงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนที่ดำเนินงานด้านการบำบัดน้ำทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน

งานดังกล่าวเป็นเวทีที่ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและเครื่องมือต่างๆในการบำบัดน้ำโดยมีเยาวชนรุ่นพี่ที่ดำเนินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริร่วมเป็นวิทยากร

 

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้