ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาสมัครโครงการรักษ์น้ำ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาสมัครโครงการรักษ์น้ำ เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง ณ วัดตาไก้พลวง ต.หนองกง อ.นางรอง โดยมีนายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรองกล่าวต้อนรับ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน), องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง, เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ชาวตำบลหนองกง ต.หนองโสน ร่วมกิจกรรมสร้างท่อส่งน้ำ 2 ท่อ ปลูกหญ้าแฝก 50,000 ต้น และปลูกไม้ยืนต้น อาทิ มะฮอกกานี พยูง และยางนา 1,000 ต้น ตามแนวคันคลอง”เทิดด้วยทำ” ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีผู้ร่วมกิจกรรม 350 คน

 

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้