ดร.รอยล จิตรดอน เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2564 เกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ นำ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ถือเป็นรางวัลสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ทั้งที่เป็นฐานความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแบบอย่าง และมีส่วนผลักดันให้เกิดนักคิด นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้มีมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการสรรหาและการมอบรางวัล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเพียงปีละ 1 คน จากรายชื่อที่องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เสนอเข้ามา ทั้งนี้ รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นท่านแรกที่ได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว

ที่มา:

มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ www.rita.or.th

ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 https://www.youtube.com/watch?v=XsQHHZ_pGoY&t=392s

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้