ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานเปิดงานการบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองวิภาวดี กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูและบำบัดน้ำทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วสองแห่ง

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุกทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานการบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองวิภาวดี กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูและบำบัดน้ำทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วสองแห่ง คือบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว และหน้าสำนักงานใหญ่ บมจ.การบินไทย …. แผนงานต่อไปคือการเชิญชวนภาคเอกชนอื่นที่อยู่เลียบถนนวิภาวดีให้มาร่วมโครงการ เทิด ด้วย ทำ การบำบัดน้ำบริเวณคูคลองวิภาวดีร่วมกัน

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้