ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองฯ จังหวัดตราด

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองฯ จังหวัดตราด ในโอกาสนี้ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์อละเทคโนโลยีกล่าวมอบนโยบายการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผู้แทน SCG หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานท้องที่ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
บ้านเปร็ดในเป็นแดนฝน 8 แดด 4 แต่น่าเสียดายที่เก็บน้ำจืดไม่ได้ ชุมชนต้องซื้อน้ำจืดเพื่อบริโภค… แต่เมื่อชุมชนใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของตน ไม่ใช่แค่เก็บน้ำจืดได้พอบริโภคเท่านั้นแต่ยังเหลือใช้ในการอุปโภค และทำการเกษตร… มีการใช้ร่องสวนและนากุ้งร้างเป็นแก้มลิงเก็บน้ำจืด และใช้วิธี ดักน้ำจืด ดันน้ำเค็ม ดุลน้ำกร่อย จนกลายเป็นชุมชนที่มีระบบบริหารจัดการน้ำได้ดีแห่งหนึ่งของประเทศ

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้