ประกาศผลรอบตัดสิน พี่นำน้องรักษ์น้ำฯ
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผ่านมาแล้วกับโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน รอบตัดสิน ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มที่ได้รับรางวัลทั้ง 7 กลุ่มด้วยนะคะ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควร จ.พะเยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จ.นครศรีธรรมราช และชุมชนลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มพี่นำน้องรักษ์น้ำ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเรารักษ์เมืองน้ำดำ โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มเยาวชนชุมชนปะทิว รักษ์น้ำ รักษ์ป่า จ.ชุมพร

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้