ประกาศผล JWC 62 รอบตัดสิน

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเยาวชนทั้ง 13 กลุ่ม ที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน โครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562” สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดเลือก มูลนิธิฯ จะส่งรายละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำเสนอโครงการในปี 2563 ต่อไป และขอส่งกำลังใจให้กับทุกทีมด้วยนะคะ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้