พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 62

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 1-4 ต.ค. 2562 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับ สสน. จัดงานโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี 2562 ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จ.นครนายก ซึ่งในปีนี้มีกลุ่มเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายประเมิน 27 กลุ่มจากทั่วประเทศ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเยาวชนและได้เรียนรู้เรื่องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 2

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้