ฟื้นฟูป่าและแหล่งน้ำในพื้นที่แนวกันชน บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์บ้านเขาใหญ่ จังหวัดชลบุรี และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าและแหล่งน้ำในพื้นที่แนวกันชน ณ ป่าชุมชนเขาชะอางค์โอน บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและรองประธานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ และ Mr.Kunihiko Seki รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เป็นประธานร่วมในการจัดงาน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กิจกรรมประกอบด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ 4 แห่ง ปลูกไม้ป่าจำนวน 800 ต้น และปลูกหญ้าแฝก จำนวน 30,000 ต้น โดยอาสาสมัครที่เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานมิตซูบิชิ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการป่าชุมชน กลุ่มเยาวชน พระภิกษุสงฆ์ ทหารพรานในพื้นที่ และจิตอาสาพระราชทานฯ จำนวน 350 คน (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุน้อยที่สุดคือ 3 ขวบ), มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้