มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน “เทิด ด้วย ทำ สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน “เทิด ด้วย ทำ สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนตำบลสายนาวัง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียน ผู้แทน อบจ. ผู้แทน อบต. สภาเกษตรกรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
ในการนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ระบบฝายสัมพันธ์เพื่อเก็บน้ำหลาก ระบบสระพวง เกษตรสำมะปิ วิถีพอเพียง การเก็บสายพันธุ์ข้าว 28 ชนิด และเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวภูไทในการย่อมผ้าคราม… ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปต่อยอดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อไป

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้