มูลนิธิฯ ร่วมจัดนิทรรศการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมูลนิธิฯ ร่วม
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติผ่านแอปพลิเคชัน Thaiwater รวมถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนากว๊านพะเยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยว ถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 ซึ่งงานนี้จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้