รับสมัครโครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2567
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมนั้น สามารถแสกน QR Code พร้อมดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

**คุณสมบัติข้อ 4 หมายถึง รายชื่อเยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2566 นะคะ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มาร่วมกันรักษ์น้ำ, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รักษ์ป่า, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมพลัง และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันค่ะ, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คลิกเลย, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้