รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคล

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดี กับ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคล ประจำปี 2564

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่งรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนกในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนตลอดพระชนม์ชีพ และเพื่อยกย่องผู้อุทิศตนทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ให้เป็นตัวอย่างการดำรงชีพ และเป็นแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์แก่ชุมชนให้อนุชนรุ่นหลัง

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้