ลงพื้นที่เพื่อเสริมระบบการบริหารจัดการน้ำ
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 18-22 มกราคม ที่ผ่านมา ผู้ประสานลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำอิง มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ลงพื้นที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ต.ต้นธง อ.เมืองฯ จ.ลำพูน เพื่อเสริมระบบการบริหารจัดการน้ำภายในวัดด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการจัดการน้ำ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ติดตั้งระบบสูบพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างระบบการสูบน้ำอย่างเชื่อมโยงของสระในวัด 2-3 สระ พร้อมเติมออกซิเจนด้วยเครื่องเติมอากาศ ทำให้น้ำเกิดการเคลื่อนไหวและเติมชีวิตให้กับพื้นที่ภายในวัดหลายจุด เกิดระบบไหลเวียนและการใช้น้ำซ้ำรอบบริเวณวัด

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทำงานได้ร่วมกันวางแผนการกระจายน้ำด้วยระบบท่อ โดยใช้น้ำซ้ำจากน้ำที่หมุนเวียนภายในวัด มารดต้นไม้ที่เป็นไม้เรือนยอดและเพื่อการเกษตรภายในวัด จากนั้น จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนพัชรธรรมเพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำอุปโภค บริโภค และเกษตร รวมทั้งพัฒนาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ในด้านอื่นๆ ต่อไป

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 2

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้