สำรวจ JWC รอบตัดสิน กลุ่มเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควร จ.พะเยา
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “เยาวชนฟื้นฟูร่องห้วยด้วยกล้วยป่า ตามแนวพระราชดำริ ปี 9” โดยกลุ่มเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควร จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควร เริ่มดำเนินโครงการจากการสานต่อจากปราชญ์ชาวบ้านที่ได้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเมื่อปี 2554 เป็นต้นมา จากการที่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และป่าเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุก จึงนำพันธุ์ไม้พื้นบ้านอย่างกล้วยป่ามาปลูก เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ต้นนำในพื้นที่ ปัจจุบันหลังจากมีการฟื้นฟูป่าด้วยกล้วยป่าแล้ว ทำให้พื้นที่ป่าลดการเกิดไฟป่า ป่าไม้กลับอุดมสมบูรณ์ ที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการปลูกกล้วยอีกด้วย, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์การดำเนินโครงการ “เยาวชนฟื้นฟูร่องห้วยด้วยกล้วยป่า ตามแนวพระราชดำริ ปี 9” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มเยาวชนแกนนำในชุมชน ซึ่งมีรุ่นพี่โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำฯ ในรุ่นที่ 1 ให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและรู้ถึงประโยชน์ของการฟื้นฟูร่องห้วยด้วยกล้วยป่า พร้อมกับสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนไปพร้อมกัน..

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้