สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล” จ.พระนครศรีอยุธยา
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ NK รักษ์น้ำ 2562 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการ NK รักษ์น้ำ 2562 เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในบ่อน้ำของโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์รอบบ่อให้ดีขึ้น โดยได้แนวคิดมาจากความต้องการที่จะปรับสภาพน้ำในบ่อของโรงเรียนที่เดิมมีกลิ่นเหม็น และมีขยะลอยอยู่ในบ่อน้ำเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปลาและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบ่อตายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็นการทำลายบรรยากาศบริเวณรอบบ่อน้ำ ทำให้นักเรียนไม่สามารถใช้บริเวณรอบบ่อน้ำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมได้

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพภายในโรงเรียนของกลุ่มเยาวชนโครงการ NK รักษ์น้ำ 2562 ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันของเยาวชนที่เริ่มปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่ใกล้ตัว โดยมีคุณครูและโรงเรียนให้การสนับสนุน ซึ่งการดำเนินงานโครงการ NK รักษ์น้ำ 2562 ถือเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ให้นักเรียนได้นำความรู้มาประยุกต์ในพื้นที่จริงได้อีกด้วย

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้