สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการพัฒนาแหล่งบำบัดน้ำเสียแบบยั่งยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2563

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งบำบัดน้ำเสียแบบยั่งยืน เพื่อบำบัดน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยได้แนวคิดมาจากการไปศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งนำวิธีการบำบัดน้ำเสียมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียน น้ำเสียจากสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงครัว โรงล้างถาด หอพัก ห้องน้ำ จะถูกนำมาบำบัด แล้วนำกลับไปใช้ในการเกษตรของโรงเรียน ทั้งนี้ ก่อนการนำน้ำกลับไปใช้ก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่นำกลับมาใช้นี้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการอุปโภคและการเกษตรต่อไป

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้