เทิด ด้วย ทำ เพื่อก้าวสู่ปีที่ 12
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ร่วมงานเทิด ด้วย ทำ เพื่อก้าวสู่ปีที่ 12 ของการดำเนินงานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผํู้ร่วมงานได้ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้ง ร่วมถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากนั้นประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ให้โอวาทในการทำงานตามหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้