เริ่มค่ายตัดสิน JWC ปี 62
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เริ่มแล้ว!!! ค่ายตัดสิน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยในวันนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาบรรยายเรื่อง “เยาวชน เทิด ด้วย ทำ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” นับเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนได้รับในวันนี้

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้