เลื่อนสมัครโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2563

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องด้วย การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จำเป็นต้องต้องเลื่อนการรับสมัครโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2563 เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนมากราคม 2564

ทั้งนี้ หากกลุ่มเยาวชนหรือโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์และเพจมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ต่อไปค่ะ

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้