โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน รอบประเมิน (ออนไลน์)
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผ่านไปแล้วกับกิจกกรรมรอบประเมินแบบออนไลน์ ของโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน การดำเนินงานในครั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 12 ทีม ได้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการตัดสินจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน กปร. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า โดยได้รับเกียรติจาก คุณบรรจง พรมวิเศษ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก และ คุณวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านศาลาดิน ฟังการบรรยาย การใช้แอปพลิเคชัน Thai Water เรียนรู้การทำแผนที่ + ผังน้ำ และการทำฝายเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ เยาวชนมีเวลาปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการเป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นเรามาลุ้นพร้อมๆ กันว่า จะมีกลุ่มเยาวชนที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบตัดสินกี่กลุ่ม มาลุ้นด้วยกันนะคะ

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้