โครงการฟื้นฟูคลองพิพัฒน์ สีลม ภายใต้โครงการ “เทิด ด้วย ทำ”

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารและจิตอาสาจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตบางรัก ชุมชนพิพัฒน์ 2 และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการฟื้นฟูคลองพิพัฒน์ สีลม ภายใต้โครงการ “เทิด ด้วย ทำ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเชิญชวนภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้ำเสีย ขยะ และมลพิษ ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยร่วมฟื้นฟูคลองพิพัฒน์ ถนนสีลม ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำ ความยาว 356 เมตร ที่รับน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและร้านค้า เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้ให้คำปรึกษาทางเทคนิคเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำทิ้งที่อยู่ในคลองและการปรับปรุงสภาพน้ำใหม่ก่อนระบายลงคลอง โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนพิพัฒน์ 2 และร้านค้าในศูนย์อาหารเหลืองแดงเป็นอย่างดี โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ มีการจัดทำถังดักไขมันในศูนย์อาหารฯ แล้วรวมไขมันไว้ในจุดเดียวกันเพื่อกำจัดในทุกวัน มีการขุดลอกคลองปีละครั้ง นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยังได้สนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบเติมอากาศลงคลองแบบจานจ่ายโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทำให้น้ำในคลองพิพัฒน์มีคุณภาพดีขึ้น และชุมชนพิพัฒน์ 2 ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน ส่วนร้านค้าในศูนย์อาหารฯ ต่างก็มีความสุขที่ไหด้เป็นส่วนร่วมในการลดปัญหาน้ำเสีย และยินดีที่จะเป็นต้นแบบให้แก่ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร และตลาด ที่สนใจทำถังดักไขมันในร้านอาหารต่อไป

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้