โครงการ “ร่วมมือ ร้อยใจ รอดภัยแล้ง” จ.แพร่
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา นางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ คุณอาสา สารสิน ประธานมูลนิธิบัวหลวง คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร เลขานุการคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG และคณะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เยี่ยมชุมชนบ้านปากห้วยอ้อย ที่รอดจากภัยแล้งจังหวัดแพร่

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พื้นที่ต้นแบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “ร่วมมือ ร้อยใจ รอดภัยแล้ง” ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ SCG โดยมีมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน เพื่อให้ชุมชนสามารถลุกขึ้นแก้ปัญหาภัยแล้งได้ด้วยตนเอง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของชุมชน จนสามารถรอดพ้นภัยแล้งในปี 2563

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้