ระบบสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำพญานาคโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบบสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำพญานาคโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  แบบติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนทุ่นลอยน้ำ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ปัญหา :  เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายของน้ำมันและกระแสไฟฟ้าสูงสำหรับการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำแบบพญานาค

แนวคิด : ออกแบบเครื่องสูบน้ำพญานาคโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และใช้ร่วมกับกระแสไฟฟ้า 220 volt (hybrid system)

 

ข้อสรุป :

  1. เครื่องสูบน้ำพญานาคสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 5 นิ้ว ความยาวท่อ 6 เมตร ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ไฟฟ้า 3 เฟส ถ่ายกำลังด้วยระบบสายพาน โดยใช้ระบบอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด HVDC มาเป็นกระแสสลับ 220 VDC จากแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 320 วัตต์ จำนวน 10 แผงที่ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ
  2. อัตราการสูบน้ำสูงสุดที่รอบการหมุน 1,450 รอบต่อนาที 4,000 ลิตรต่อนาที
  3. ทดแทนการใช้ไฟฟ้า 10-15 บาท/ชม. ทดแทนการใช้น้ำมัน 25-30 บาท/ชม.

 

การออกแบบ:

  1. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 320 วัตต์ จำนวน 10 แผง บนทุ่นลอยน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า
  2. ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าชนิดไฮบริด (สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์)ร่วมกับไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่เกิน 400โวลต์ ควบคุมอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์ ไฟฟ้า 3 เฟส
  3. ใช้ระบบถ่ายกำลังด้วยชุดสายพาน พูเลย์สำหรับมอเตอร์ ชนิดร่องวี
  4. ท่อพญานาคแบบสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 5 นิ้ว ความยาวท่อ 6 เมตร

 

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องสูบน้ำแบบพญานาคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อสแตนเลส 5 นิ้ว ความยาวท่อ 6 เมตร ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 220/380 โวลต์ อัตราการสูบน้ำสูงสุดที่รอบการหมุน 1,450 รอบต่อนาที ประมาณ 4,000 ลิตรต่อนาที

 

 

คะแนนเต็ม 1.5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 2

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้