นวัตกรรมระบบจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

นวัตกรรมระบบจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ใช้ ว และ ท สำรวจพื้นที่ ลำห้วยสาขา ระดับความลาดชัน  กำหนดเส้นทางน้ำ จัดทำข้อมูลฝาย แหล่งน้ำ แผนที่น้ำ ผังน้ำ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการ

  1. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและดักตะกอนในลำห้วยสาขา เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ
  2. เชื่อมต่อระบบกระจายน้ำ กักเก็บน้ำสำรองไว้ในสระน้ำแก้มลิง และสระน้ำประจำไร่นา ไว้ทำเกษตรอย่างพอเพียงตลอดปี

 

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้