เรือดูดตะกอนเลน

หลักการทำงาน

เรือดูดเลนอาศัยแรงบิดของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานจะส่งแรงบิดไปยังชุดหางดูดเลน ซึ่งประกอบด้วยใบดูดเลน 2 ชุด  ชุดแรกทำหน้าที่ตีเลนที่เหนียวให้มีสภาพเหลว แล้วจึงส่งเข้าไปในชุดที่สองเพื่อบีบอัดให้เข้าไปตามท่อส่งเลน ระยะทางการส่งเลนขึ้นอยู่กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์

 

 

คุณลักษณะเฉพาะ

ลำตัวเรือ

  • ตัวเรือทำจากสแตนเลสเกรด 304 สั่งทำพิเศษ เรือกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 0.4 เมตร
เชื้อเพลิง

  • ใช้แก๊ส LPG และแบตเตอรี่
เครื่องยนต์

  • เครื่องยนต์เบนซิน (1,800 CC)
  • ชุดไดสตาร์ท และแท่นกกหาง
ระบบดูดเลน

  • ชุดใบพัดตีเลน ทำหน้าที่ตีเลนที่เหนียวให้อยู่ในสภาพเหลว
  • ชุดใบพัดส่งเลนทำหน้าที่บีบอัดเลนแล้วส่งเข้าไปท่อส่ง
  • ท่อส่งเลน ขนาด 3 นิ้ว

 

คุณลักษณะเฉพาะเรือดูดเลน

ภาพการทำงาน

Infographic : เรือดูดตะกอนเลน


คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้