เรือดูดตะกอนเลน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการทำงาน

เรือดูดเลนอาศัยแรงบิดของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานจะส่งแรงบิดไปยังชุดหางดูดเลน ซึ่งประกอบด้วยใบดูดเลน 2 ชุด  ชุดแรกทำหน้าที่ตีเลนที่เหนียวให้มีสภาพเหลว แล้วจึงส่งเข้าไปในชุดที่สองเพื่อบีบอัดให้เข้าไปตามท่อส่งเลน ระยะทางการส่งเลนขึ้นอยู่กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์

 

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คุณลักษณะเฉพาะ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลำตัวเรือ
  • ตัวเรือทำจากสแตนเลสเกรด 304 สั่งทำพิเศษ เรือกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 0.4 เมตร
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชื้อเพลิง
  • ใช้แก๊ส LPG และแบตเตอรี่
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครื่องยนต์
  • เครื่องยนต์เบนซิน (1,800 CC)
  • ชุดไดสตาร์ท และแท่นกกหาง
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบบดูดเลน
  • ชุดใบพัดตีเลน ทำหน้าที่ตีเลนที่เหนียวให้อยู่ในสภาพเหลว
  • ชุดใบพัดส่งเลนทำหน้าที่บีบอัดเลนแล้วส่งเข้าไปท่อส่ง
  • ท่อส่งเลน ขนาด 3 นิ้ว

 

คุณลักษณะเฉพาะเรือดูดเลน, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพการทำงาน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Infographic : เรือดูดตะกอนเลน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 3.3 / 5. จำนวนผู้โหวต : 4

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้