แอร์แว หรือ แอร์แวะ

ข้อมูลทั่วไป

Air Pressure Accumulators หรือแอร์แว บางทีเรียกว่า แอร์แวะ เป็นอุปกรณ์ที่ต่อหลังเครื่องสูบน้ำ มีท่อน้ำปิดปลายต่อออกจากท่อส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำ และจะติดตั้งในแนวดิ่งอาจจะมากกว่า 2 ท่อขึ้นไป

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การออกแบบและรูปแบบการต่อแอร์แว

การออกแบบแอร์แว

 

แอร์แวยังไม่มีข้อกำหนดในการออกแบบที่ชัดเจน ซึ่งถ้าเครื่องสูบน้ำมีอากาศปนออกมามาก จำนวนชุดของท่อแนวดิ่งควรจะมีมากตามเพื่อดักอากาศ

รูปแบบการต่อแอร์แว

 

ระยะห่างระหว่างท่อแนวดิ่งควรห่างกันประมาณ 30 ซม. แต่ไม่เกิน 50 ซม. ความสูงของท่อในแนวดิ่งประมาณ 1 เมตร บางครั้งใช้ท่อขาออกที่มีพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่าขาเข้า ประมาณ 1/3 เท่า เนื่องจากน้ำขาออกนี้จะมีอากาศปนน้อยลง และช่วยให้ความเร็วของน้ำเพิ่มมากขึ้น

 

ตัวอย่างการติดตั้งเพื่อทดสอบการทำงาน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการทดสอบของแอร์แวในพื้นที่จริง

แอร์แวไม่ได้เพิ่มแรงดันน้ำแต่ช่วยให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แอร์แวจะติดตั้งหลังเครื่องสูบน้ำ ดักอากาศที่มากับน้ำเก็บไว้ในท่อน้ำปิด (อากาศไปแวะ) ทำให้มวลน้ำขาออกมีปริมาณต่อหน่วยเวลามากขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อความดันจากเครื่องสูบน้ำไม่คงที่ ช่วงที่แรงดันสูงแรงดันที่สูงนี้จะดันอากาศในท่อหดตัว เมื่อแรงดันจากเครื่องสูบน้ำต่ำ อากาศในท่อขยายตัวดันน้ำขาออกช่วยดันให้น้ำไปได้ไกลขึ้น และช่วยรักษาแรงดันน้ำปลายทางให้คงที่

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางพัฒนาการติดตั้งแอร์แว

ควรศึกษารูปแบบการต่ออุปกรณ์เป็นช่วงๆ ในระยะห่างและจำนวนชุดที่เหมาะสม และมีผลต่อการรักษาระดับความดันน้ำให้คงที่ และช่วยให้เครื่องสูบน้ำส่งน้ำได้ไกลขึ้น และรักษาแรงดันน้ำปลายทางให้คงที่

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Infographic : นวัตกรรมชุมชน ระบบส่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

 

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของการใช้แอร์แวร์ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ติดตั้งให้เหมาะสมกับเครื่องสูบน้ำและลักษณะการใช้งาน

คะแนนเต็ม 4.7 / 5. จำนวนผู้โหวต : 9

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้