บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

28/01/2019

ได้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน พื้นที่ 12,000 ไร่ จนมีความอุดม สมบูรณ์เป็นอันดับที่ 2 ของ ประเทศไทย เป็นแหล่งอาหารและ รายได้ของชุมชน ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม สัจจะสะสมทรัพย์ สามารถปลด หนี้สิน จากการทำนากุ้งของชุมชน กว่า 30 ล้านบาท แต่ชุมชนยังคง ประสบปัญหา 4 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม และน้ำเสีย มานาน กว่า 70 ปี มีปัญหาน้ำเค็มรุก เข้าพื้นที่ชุมชนลึกขึ้นและยาวนานขึ้น แม้ฝนตกมากถึงปีละ 8 เดือน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยกว่า 2,800 มิลลิเมตรต่อปี แต่กลับขาดแคลน น้ำจืด ชุมชนจึงได้น้อมนำแนว พระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการ แหล่งน้ำ สร้างฝายกั้นน้ำเค็ม เปลี่ยนนากุ้งร้างเป็นสระน้ำแก้มลิง และปรับพื้นที่เกษตรเป็นร่องสวน เพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำจืด รวม 1,780,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้น้ำจืด ดันน้ำเค็ม มีน้ำจืดไว้สำหรับอุปโภค และทำการเกษตรได้ตลอดปี ลด ค่าใช้จ่ายการซื้อน้ำช่วงฤดูแล้ง มีรายได้จากผลผลิตทั้งพืชสวนและป่าชายเลนปีละ 5 ล้านบาท และมี เงินออมในกลุ่ม เดือนละ 60,000 บาท มีความมั่นคงด้านน้ำ รวม 5 หมู่บ้าน

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้