โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

03/01/2019

เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปัจจุบันมีชุมชนตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 17 แห่ง ที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างขยายผลความสำเร็จ โดยใช้พื้นที่จริงอธิบายผ่านแผนที่และภาพความเปลี่ยนแปลง

ป่าภูถ้ำ ภูกระแต ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

บ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้