โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ระดับลุ่มน้ำ

25/10/2018

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ของการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตาม แนวพระราชดำริ ให้ชุมชน ท้องถิ่น ในเครือข่ายลุ่มน้ำ เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ และเครือข่ายเทิด ด้วย ทำ เรียนรู้สู่การลงมือทำ รวม 2,070 คน รวมทั้งเกิดแผนพัฒนาแหล่งน้ำด้วยประชาชน ใน 3 ลุ่มน้า

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้