โครงการ เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2562

25/10/2018

เพื่อถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ สู่  เยาวชน  และชุมชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย เทิดด้วยทำ เพื่อขยายผลการดำเนินงาน

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้