โครงการสร้างตัวอย่างบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ: ดำเนินงานป่า 3 อย่าง

25/01/2019

          ดำเนินงานร่วมกับชุมชนแกนนำ ในการสร้างตัวอย่างการดำเนินงานบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ แบ่งเป็น 2 โครงย่อย

  • โครงการสร้างตัวอย่างดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
  • โครงการสร้างตัวอย่างดำเนินงานป่า 3 อย่าง ประโยขน์ 4 อย่าง

ผลดำเนินงาน ปี 2561  

          สร้างตัวอย่างการดำเนินงาน “เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่” รวม 243 ครัวเรือน ลดรายจ่ายครัวเรือนจากการซื้ออาหารประมาณ 4.70 ล้านบาทต่อปี และมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มจากการขายผลผลิตประมาณ 10.75 ล้านบาทต่อปี  และ ดำเนินงาน “ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ในจำนวน 4 ชุมชน ที่ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พื้นที่รวม 3,640 ไร่ เกิดมูลค่าผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงาน ประมาณ 327,600 บาทต่อปี

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์         , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์         , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนดำเนินงานปี 2562

          ดำเนินงาน “เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่”  ร่วมกับ 49 ชุมชน จำนวน 158 ครัวเรือน รวม 377 ไร่ และดำเนินงาน “ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ต่อเนื่อง ร่วมกับ 4 ชุมชน

 

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้