โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และ อยู่ดีมีสุข

โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และ อยู่ดีมีสุข

ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน (มูลนิธิโคคา-โคลา สหรัฐอเมริกา และ
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย) รวม 5 ชุมชน ดังนี้

  • เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  • บ้านใหญ่นาเจริญ เมืองสังทอง และบ้านไฮ้ เมืองไชยธานี แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  • ชุมชนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ชุมชนคลองรังสิต อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้