ชุมชนตำบลสายนาวัง

20/07/2018

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนและพระราชทานแนวทางการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้ขยายแนวคิดมายังชุมชนตำบลสายนาวังที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำมานานกว่า 38 ปี

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชุมชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้เชื่อมต่อเส้นทางน้ำ ฟื้นฟูคูน้ำคันดินสามารถกระจายน้ำให้ทั้งตำบลสายนาวังกว่า 14,000 ไร่ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสำรองได้ถึง 6.3 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 3 ตำบล ผู้รับประโยชน์รวม 24 หมู่บ้าน 1,337 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 2,075 ไร่ มีน้ำมั่นคง พึ่งตนเองตามวิธีชีวิตพื้นบ้านชาวภูไท ทำให้เกิดความมั่งคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ครัวเรือน 215 ครัวเรือน รวม 4.87 ล้านบาทต่อปี และลดรายจ่ายครัวเรือนรวม 2 ล้านบาทต่อปี

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้