ชุมชนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

17/11/2020

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชุมชนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยชุมชนตำบลถ้ำใหญ่ 10 หมู่บ้านและตำบลนาหลวงเสน 9 หมู่บ้าน รวมเป็น 19 หมู่บ้าน ต้องประสบปัญหาน้ำหลาก น้ำแล้ง และดินโคลนถล่มเป็นประจำทุกปี เนื่องจากมีการลักลอบตัดไม้บนพื้นที่ป่าต้นน้ำ  ชุมชนมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,900 มิลลิเมตรต่อปี แต่ขาดการบริหารจัดการและสำรองน้ำ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี 2559 ชุมชนตำบลถ้ำใหญ่เริ่มหาทางแก้ไขปัญหา โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนด้วยฝากกักเก็บน้ำ สำรองน้ำด้วยสระแก้มลิง ต่อมา ปี 2560 เกิดทั้งอุทกภัย น้ำหลากและน้ำแล้งในปีเดียวกัน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี 2561 เยาวชนในชุมชนจึงรวมกลุ่มกันร่วมแก้ปัญหาน้ำ คลอมคลุมพื้นที่ทั้ง 2 ตำบลจนสำเร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีพุทธศักราช 2562

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน ชุมชนทุ่งสงมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์  สามารถให้น้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภคได้มากกว่า 1,700 ครัวเรือน ใน 2 ตำบล มีสระน้ำเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อของแผ่นดิน เป็นแก้มลิงเพื่อสำรองน้ำ  รวมทั้งมีสระประจำไร่นา และถังสำรองน้ำในแปลง มีน้ำสำรองมากกว่า 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับทำการเกษตร 3,890 ไร่ และทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แปลงรวม 26 ครัวเรือน ใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละกว่า 1 แสนบาท และในช่วงฤดูแล้งปี 2562 น้ำจากตำบลถ้ำใหญ่ สามารถส่งไปช่วยให้พื้นที่ใกล้เคียง 11 หมู่บ้านใน 3 ตำบลรอดพ้นภัยแล้ง มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพออีกด้วย

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้