การทำให้บัวออกดอกต่อเนื่องและการกำจัดผักตบชวาด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ของชุมชนศาลาดิน จ.นครปฐม

28/01/2019

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การทำให้บัวออกดอกต่อเนื่องและการกำจัดผักตบชวาด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม

นายวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร
ชุมชนศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  • เทคนิคการทำให้บัวออกดอกต่อเนื่องไม่ต้องปลูกบัวใหม่ โดยใช้วิธีลดปริมาณน้ำในนาบัวลงจนพอให้รถทุบนาสามารถลงไปย่ำนาบัวได้ ซึ่งจะทำให้บัวแตกหน่อใหม่โดยธรรมชาติ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • แนวคิดการกำจัดผักตบชวาด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยแปรสภาพผักตบชวามาเป็นวัสดุผสมดินปลูกต้นไม้ ซึ่งให้ผลดีกว่าการใช้กาบมะพร้าว ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เข้ากองทุนรักษาสิ่งแวดล้อมและคูคลองได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังนำมาแปรรูปทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อวนกลับมาใช้บำบัดน้ำเสียได้

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้