ปลูกพืชเพียง 1 ตารางเมตร สร้างรายได้ 1,000 บาท ของชุมชนดงบัง จ.ขอนแก่น

28/01/2019

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปลูกพืชเพียง 1 ตารางเมตร สร้างรายได้ 1,000 บาท

นายบุญเต็ม ชัยลา ปราชญ์ชาวบ้าน
ชุมชนบ้านดงบัง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

      ปราชญ์ผู้คิดเทคนิคการปลูกพืช 1 ตารางเมตร 1,000 บาท เพื่อลดพื้นที่การทำเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดรายได้โดยใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เทคนิคการปลูกพืช 1 ตารางเมตร 1,000 บาท

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การปลูกพืชในพื้นที่ 1 ตารางเมตร

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้