กฟผ. สนับสนุนงบดำเนินงานพื้นที่เหนือเขื่อน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567ที่ผ่านมา เวลา 11.30 น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ รักษาการ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และคณะ มอบเช็คแก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ในบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เหนือเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เหนือเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น