กฟภ. สนับสนุนงบการดำเนินงานสระน้ำเพื่อชีวิตฯ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายประดิษฐ์ เฟื่องฟู รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ มอบเช็คแก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสระน้ำเพื่อชีวิต อุทิศถวาย พ่อของแผ่นดิน