กฟภ. สนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิฯ

วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบงบประมาณจำนวน 841,574.22 บาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างฝายเสาไฟฟ้าให้กับชุมชนเครือข่ายมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 2 แห่ง และจังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง