แคมเปญ “ชวนก๊วนมาแอ่วกว๊าน”

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.63 ที่ผ่านมา เกิดกิจกรรม ที่มาจากการอยากพยาบาลพื้นที่ต้นน้ำของพะเยาของกลุ่มจิตอาสาทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด หรือTCP, มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) หรือ สสน. และชุมชนบ้านตุ่น โดยมี อเล็กซ์ เรนเดลล์ TCP Spirit Brand Ambassador เป็นคนชวนในแคมเปญ “ชวนก๊วนมาแอ่วกว๊าน”

ซึ่งภายในงานมีการเสวนาเล็กที่น่าสนใจจากผู้ที่เข้าใจในเรื่องน้ำ
ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
“เราเห็นภาพการดูแลลุ่มน้ำ ซึ่งบริบทของน้ำอิงไหลจากกว๊านถึงแม่น้ำโขง ซึ่งมันคือการดูแลทั้งระบบ งานนี้เราได้ร่วมฟื้นน้ำตั้งแต่ต้นน้ำลงไปด้านล่าง เราต้องทำความเข้าใจกับกิจกรรมและความสำคัญในการมาช่วยพยาบาลต้นน้ำในครั้งนี้ เมื่อทำแล้วอย่าลืมนำไปขยายผลให้กับพื้นที่อื่น”
“ชุมชนที่บ้านตุ่น จ.พะเยา ใช้น้ำจากต้นน้ำ แล้วก็จ่ายไปสู่พื้นที่กลางน้ำ ดังนั้น การใช้น้ำจากกลางน้ำ จะสามารถใช้น้ำซ้ำได้จากต้นน้ำอีก กลับกันคนในเมืองตอนนี้ใช้น้ำแค่รอบเดียว ภาพใหญ่ของที่นี่ ใช้น้ำเกิน 3 ครั้ง คือ ต้นน้ำห้วยตุ่น (พื้นที่เกษตร, อุปโภค) ปล่อยลงกว๊านพะเยาผ่านไปยัง อ.ดอกคำใต้ อ.จุน แล้วไหลลงสู่ จ.เชียงรายและลงสู่แม่น้ำโขง มันเกิดการประหยัดน้ำได้มาก”

อเล็ก เรนเดล TCP Spirit Brand Ambassador
“บ้านเรามีน้ำที่สมบูรณ์ ดีมากกว่าต่างประเทศ แต่เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจและช่วยพยาบาลต้นน้ำกันอย่างตั้งใจ พร้อมเปิดใจเรียนรู้ การช่วยกันใช้ ช่วยกันฟื้นฟู”

นายศตวรรต คำสุ ผู้ประสานงานชุมชนบ้านตุ่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.
” ที่นี่เราทำนาเพียงรอบเดียว ช่วงฤดูแล้ง ลดการใช้น้ำด้วยการจักรสานไม้ไผ่ ที่ชุมชนมีต้นทุนอยู่แล้ว. ซึ่งเราก็ได้ประหยัดน้ำในพื้นที่ในฤดูแล้ง อดีตเราอาจจะเจอกับสภาวะน้ำแล้งแต่เราก็ร่วมกันกับกลุ่มเยาวชนและผู้นำในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้น ด้วยฝาย สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่กักเก็บในอ่างห้วยตุ่นและแก้มลิงต่างๆและบริหารจัดการให้ผ่านพ้นภัยแล้งไปได้”

สำหรับกิจกรรมของกลุ่มจิตอาสาพยาบาลลุ่มน้ำในครั้งนี้ได้มีการช่วยกันรอบลำเหมืองที่ส่งน้ำไปยังพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ, การซ่อมแซมฟื้นฟูทาสีถังสำรองน้ำในชุมชนเพื่อนำน้ำที่เหลือใช้ไม่ใช้ในการอุปโภค, การปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริ เพื่อช่วยยึดหน้าดินชะลอตะกอนในสระน้ำแก้มลิง รวมถึงการเดินสำรวจเส้นทางป่าต้นน้ำเพื่อเรียนรู้และเข้าใจในระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำ