ไว้อาลัยผู้แทนชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง

ขอร่วมไว้อาลัยให้แก่ นายสพรรณ์ นาคสิงห์ ประธานเครือข่ายจัดการน้ำชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี ผู้นำเครือข่ายเกษตรกรยากไร้ 238 ราย ผู้พลิกฟื้นที่ดินสนามกอล์ฟร้างที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลจนมีน้ำสำรอง ทำเกษตรได้ตลอดปี สร้างกลุ่ม สร้างอาชีพ แบ่งปันผลผลิต และรายได้
ทำให้สมาชิกทั้ง 238 ราย หลุดพ้นจากภาวะหนี้สิน

ด้วยความมุ่งมั่น และสำนึกต่อแผ่นดิน นายสพรรณ์ได้สร้างกลุ่มเกษตรกรปลูกผักกางมุ้ง จนทำให้ผลผลิตของชุมชนเพชรน้ำหนึ่งติดตลาด เป็นที่ยอมรับทั้งในกลุ่มราชการ และเอกชน … ก่อนเสียชีวิต นายสพรรณ์ ได้นำชุมชนเพชรน้ำหนึ่งพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรร่วมกับเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจในจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง จนมีผลผลิตของชุมชน วางจำหน่ายในร้านโกลเด้น เพลซ (Golden Place)
ถึง19 รายการ ได้แก่ ผักชี คะน้าฮ่องกง มะเขือเทศสวิทเชอรี่ มะเขือเทศสีดา เครื่องต้มยำ มะเขือเปาะ ผักชีล้อม แตงกวาเล็ก ตะไคร้ ผักบุ้งจีน ชะอม พริกขี้หนู ผักกูด มะเขือกรอบ มะเขือกรอบ มะเขือพวง มะละกอดิบดำเนิน มะละกอฮอร์แลนด์ ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง … แม้คุณสพรรณ์จะจากไป แต่ผักยังอยู่ ผลงานของชุมชนเพชรน้ำหนึ่งยังอยู่เป็นต้นแบบให้เครือข่ายชุมชนและเยาวชนตลอดไป…

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหลายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส: กฤษณาสอนน้องคำฉันท์)

ขอดวงวิญญาณของนายสพรรณ์จงสู่สุคติ .